Mengunci USB Driver

on Sabtu, 25 September 2010

USB flashdik adalah sebuah alat yang sangat berguna. Tetapi dalam beberapa keadaan, perlu dihalangi penggunaannya jika kerahasian dan keselamatan data diutamakan. Pengguna yang menggunakan Windows XP dengan SP2 boleh mengunci USB drive anda untuk mencegah menulis (write) pada USB flashdisk.

1) Klik Start -> Run

2) Ketik regedit

3) Masuklah ke HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

4) Buat New Key dan namakan dengan StorageDevicePolicies

5) Kemudian masuklah ke HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
StorageDevicePolicies

6) Buat sebuah nilai DWORD dan namakan dengan WriteProtect. Beri nilai "1"


Semoga bermafaat.

0 komentar:

Posting Komentar